Prazo de entrega

Pioshop entregará os pedidos ao servizo de mensaxería nun plazo máximo* de 4-5 días laborables para artículos sen personalización unha vez confirmado o pago por parte do cliente. O tipo de envío é de 24/48h.

* Dependendo da época do año, ditos prazos poden estar suxeitos a variacíons.

Gastos de envío
Os gastos de envío calculanse en función do número de productos e do destino dos mesmos. Sendo gratuítos (para destinos nacionais e peninsulares) cuando o valor do pedido supere os 30€.

Pioshop realiza envíos as Illas Canarias, Ceuta, Melilla e a países europeos.

Establecense as seguintes condicións:
1. Os envíos realizanse mediante servicio de mensaxería.
2. Os costes de envío incluen en tódolos casos o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE), pero ningún outro imposto, tasa, arancel ou recargo.
3. Entiendese como envío a entrega dos artículos no domicilio ou dirección especificada polo cliente durante o proceso de realización do pedido, limitándose como zonas de entrega as mencionadas arriba.
4. Pioshop entrega os pedidos ao servizo de mensaxería. No nos responsabilizamos das posibles demoras de entrega causadas polo servizo de mensaxería.